Sociale vaardigheids-training (sova)

Sociale vaardigheden volgens goldstein

Overal waar we gaan en staan ​​in de wereld, gaan we om met andere mensen. Het begint al heel vroeg als peuter, daarna op de school, op de sportclub, later in de werksituatie. En natuurlijk ook binnen het gezin.

Kortom: sociale vaardigheden zijn erg belangrijk om fijn te kunnen samenleven.

Ontwikkelen

We worden als mens niet geboren met een pakket aan sociale vaardigheden. Heel wat sociale vaardigheden dienen nog ontwikkeld te worden, zoals het vermogen om je in te leven in een ander, de mogelijkheid tot samenspel, het vermogen om ruzies op te lossen en het uiten van gevoelens.

De Goldstein-methode is een zeer effectieve methodiek, ontwikkeld door Arnold Goldstein, om sociale vaardigheden aan te leren met de cognitief sociale leertheorie. De belangrijkste elementen van deze theorie zijn modellering, gedragsoefening, sociale bekrachtiging en transfer-training.

Deelnemers krijgen meer autonomie en interne controle. Op deze manier zijn ze beter opgewassen tegen de eisen die het (dagelijkse) leven aan hem stelt. 

vaardigheden

De verschillende vaardigheden die aangeleerd kunnen worden:

  • Luisteren
  • Iets bespreken
  • Gevoelens van anderen begrijpen
  • Opkomen voor je mening
  • Uiten van je boosheid
  • Omgaan met kritiek

De training zal gegeven worden in een groep en zal 5-10 sessies omvatten