Agressie Regulatie Training (ART)

Verlies van controle over jouw gedrag

Wanneer je (als jongere) vaak in conflictsituaties terecht komt en wanneer boosheid verandert in agressie ontstaat een probleem. Je verliest de controle over je gedrag.

ART – de boosheidcontrole training leert je om op een positieve manier je emoties te controleren en voor een constructieve oplossing te kiezen.

Onderdelen

ART staat voor Aggresion Replacement Training en bestaat uit de volgende onderdelen

  • Sociale Vaardigheidstraining (nieuw sociaal gedrag aanleren).
  • Boosheidcontroletraining (agressief gedrag afleren, zelfcontrole verbeteren, in ruzieachtige situaties niet met agressie te reageren maar op het controleren van de boosheid en in plaats daarvan een sociale vaardigheid in te zetten).
  • Training Moreel Redeneren (leren om minder egocentrisch te redeneren).

De sociale vaardigheidstraining kan ook los van de andere onderdelen worden gegeven.

Groepstraining

Deze (groeps)training kan op locatie in kleine groepjes verzorgd worden. Deelnemers krijgen hierdoor meer autonomie, interne controle, accuraatheid van waarnemen en communiceren en tolerantie voor frustratie.
Op deze manier zijn ze  beter opgewassen tegen de eisen die het (dagelijkse) leven stelt.

Deze training kan gegeven worden onder andere op scholen en binnen (jeugdzorg) organisaties. Meer informatie? Graag licht ik in een persoonlijk gesprek vrijblijvend alle mogelijkheden toe.

Lees meer over ART en de methode Goldstein.